آزمایشگاه آیروالاستیسیته و ارتعاشات (Aeroelastic and Vibration Lab)

نام و نام خانوادگی مسئول: شاهرخ شمس

سال راه اندازی آزمایشگاه: 1397

نوع فعالیت آزمایشگاه: پژوهشی و خدماتی

گروه : هوافضا

وبسایت آزمایشگاه:

معرفی آزمایشگاه و اهداف: مباحث مربوط به اندرکنش سازه انعطاف‌پذیر و سیال باعث وقوع پدیده های آیروالاستیک و آیروسرووالاستیک می‌شود و سازه های انعطاف‌پذیر، در بسیاری از موارد لازم است از این دیدگاه مورد توجه قرار گیرند. توسعه روز افزون طراحی سازه‌های انعطاف‌پذیر و ضرورت تامین ایمنی و اعتمادپذیری این وسایل ایجاب می‌نماید که قبل از ساخت، در ابتدا وسایل مربوطه از نظر استحکام آیروالاستیک، مدلسازی و سپس تست عملکردی شوند. تدوین الگوریتمهای لازم، ایجاد طرح تست و نحوه اعمال و تطابق دادن نتایج تست به سازه با ابعاد اصلی از الزامات طرح می باشد. همچنین با افزایش بیش از پیش پایان‌نامه های در زمینه آیروالاستیسیته در کشور، لزوم مقایسه نتایج شبیه‌سازی کامپیوتری با نتایج تست بیش از پیش نمود می یابد. همچنین با مراجعه به دانشکده‌های هوافضایی معتبر دنیا، مشاهده می‌شود اکثر آنها دارای آزمایشگاه ارتعاشات، آزمایشگاه آیروالاستیسیته یا آزمایشگاه اندرکنش سازه و سیال هستند.

  1. انجام تستهای آیروالاستیسیته برای پایان نامه های مرتبط و استخراج خصوصیات ارتعاشاتی و فلاتر سازه‌های انعطاف پذیر.
  2. بالابردن دانش علمی کشور و دانشجویان دانشگاه تهران و علی‌الخصوص دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین در زمینه اندرکنش سازه و سیال و علم آیروالاستیسیته.
  3. استفاده از دستگاه تونل باد مستقر در دانشکده برای تستهای آیروالاستیک.

 

آدرس آزمایشگاه

  • نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از جلال ال اجمد، دانشکده علوم و فنون نوین، طبقه اول، آزمایشگاه آیروالاستیسیته و ارتعاشات

  • پست الکترونیکی: [at]ut.ac.ir

  • تلفن: 61115763-021

  • نمابر: 88497324-021