دانشجویان گرامی موارد ذیل برای اجرای صحیح تقویم مذکور تاکید می‌گردد:

۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.
۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم مربوط را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.
۳- برای اعلام به موقع نمرات پس از پایان مهلت ذکر شده در تقویم بررسی و پیگیری و طبق مصوبات مربوط اقدام شود.

 

جهت دریافت تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1400-1401 ( کلیه مقاطع تحصیلی)  روی لینک زیر کلیک فرمایید: 

دانلود تقویم آموزشی

دانلود تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 صرفا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد