تقویم آموزشی

دانشجویان گرامی موارد ذیل برای اجرای صحیح تقویم مذکور تاکید می‌گردد:

۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد و ثبت نام در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.
۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم مربوط را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.
۳- برای اعلام به موقع نمرات پس از پایان مهلت ذکر شده در تقویم بررسی و پیگیری و طبق مصوبات مربوط اقدام شود.


جهت دریافت تقویم آموزشی سال تحصیلی1401-1402 ( کلیه مقاطع تحصیلی) روی لینک زیر کلیک فرمایید:

دانلود تقویم آموزشی سال 1401-1402