درباره دانشکده

تاسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در تاریخ 5 بهمن 1388 به تصویب هیئت امنای دانشگاه تهران رسید. این دانشکده با هدف تربیت نیروی متخصص مورد نیاز کشور در مقاطع تحصیلات تکمیلی و در زمینه‌های علوم و فناوری‌های نوین میان‌رشته ای، جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش‌های کاربردی به منظور خلق و ارائه دانش مورد نیاز جامعه به مراکز صنعتی و ملی در جهت چشم‌انداز و اهداف بلند کشور تاسیس شد.                                                                                                                                               

این دانشکده در تاریخ 30 فروردین 1390 نیز به دست ریاست محترم جمهور افتتاح شد. دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران همگام با دانشگاه‌های برتر و حتی پیشرو جهان و مبدع علوم بین رشته‌ای نوین دنیا در پاسخ به نیازهای علمی نخبگان، پژوهشگران و کارآفرینان پیشرو و خلاق ملی و بین‌المللی فعال خواهد بود.