جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا کلانتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 7 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم عرفانه غروی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 41 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم سارا هاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 39 ۱۳۹۹/۰۲/۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهتاب عباد نجف آبادی رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 28 ۱۳۹۹/۰۲/۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای ساسان عظیمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 114 ۱۳۹۸/۱۲/۳
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای کاوش زندسلیمی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 100 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای احد مولایی چلقایی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 88 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدپارسا خلخالی رشته مهندسی پزشکی-بافت 94 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا شاهمرادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 77 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سیدهادی موسوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 83 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین صباغ زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 75 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری خانم زهرا دهقانی رشته ریززیست فناوری 78 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع پایان نامه خانم لیلا سلیمانی اصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 60 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری آقای سیدبهنام عبدالهی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 96 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری علی ین رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 89 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صادق آشوری فلاح رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 88 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای هادی پرویز نوروزانی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 164 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین مقصودی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 94 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای حمیدرضا سراج رشته مهندسی سیستمهای انرژی 79 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم افروز تارخ رشته ریززیست فناوری 93 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه شقاقی رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 95 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم پریسا راهدان رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 91 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهدیه فتاحی اواتی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 98 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صدرا شهسوار رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 130 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای فرامرز عباسی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 124 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم میناسادات خضری رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 109 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جلسه دفاع پایان نامه خانم حدیث زهتاب زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 134 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای سیدمحسن میرهاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 111 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مهدی قبادی رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 120 ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کاظم حمیدی رشته مهندسی فناوری ماهواره 127 ۱۳۹۸/۱۱/۱۴