جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم خانزادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 16 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای مصطفی همتی رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی 50 ۱۳۹۸/۰۸/۸
*جلسه دفاع پایان نامه آقای آراد اسدی رشته اکوهیدرولوژی 106 ۱۳۹۸/۰۷/۹
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مصطفی محققی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 108 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حمید پورمحمد رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 94 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن میرزایی رشته مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای 55 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین قنبری رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش 75 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شادی میرزایی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 81 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی سوری رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 55 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدصادق الهام رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 64 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بی مر رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 85 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه آقای مسلم اسفندیاری بهراسمان رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 71 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای نعیم فقهی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 69 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمرتضی رفیعی راد رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 57 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو محمودی رشته زبان شناسی رایانشی 103 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم تاییدی نژاد رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 48 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شمشیرگران رشته مهندسی مکاترونیک 68 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مردانی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 52 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صابره یوسفی رشته زبان شناسی رایانشی 56 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ستار خنجری رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 69 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دانیال بروغنی رشته مهندسی مکاترونیک 56 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا صاحبدل علمداری رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 50 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای علی رضا احمدی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 56 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا ناظم زادگان رشته مهندسی سیستمهای انرژی 63 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای بهداد دلاوری رشته نانوبیوتکنولوژی 66 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
* جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا اکبرعطار رشته مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی 75 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
* جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرهاد باقری رشته مهندسی هوافضا- دینامیک پرواز و کنترل 69 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه خیری رشته مهندسی فتونیک- نانوفتونیک 79 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
* جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ریحانه فکوری رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 66 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای شهروز مطهری رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 49 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹