جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع پایان نامه آقای بهرام احمدیان رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 438 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم یاسمن زمانی رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال 378 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مسعود محمدی رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 390 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا کلانتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 370 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم عرفانه غروی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 301 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم سارا هاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 287 ۱۳۹۹/۰۲/۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهتاب عباد نجف آبادی رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 272 ۱۳۹۹/۰۲/۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای ساسان عظیمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 383 ۱۳۹۸/۱۲/۳
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای کاوش زندسلیمی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 383 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای احد مولایی چلقایی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 346 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدپارسا خلخالی رشته مهندسی پزشکی-بافت 339 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا شاهمرادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 332 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سیدهادی موسوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 327 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین صباغ زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 321 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری خانم زهرا دهقانی رشته ریززیست فناوری 351 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع پایان نامه خانم لیلا سلیمانی اصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 277 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری آقای سیدبهنام عبدالهی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 516 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری علی ین رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 547 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صادق آشوری فلاح رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 492 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای هادی پرویز نوروزانی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 562 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین مقصودی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 485 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای حمیدرضا سراج رشته مهندسی سیستمهای انرژی 516 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم افروز تارخ رشته ریززیست فناوری 533 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه شقاقی رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 526 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم پریسا راهدان رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 539 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهدیه فتاحی اواتی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 464 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صدرا شهسوار رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 556 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای فرامرز عباسی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 558 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم میناسادات خضری رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 500 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جلسه دفاع پایان نامه خانم حدیث زهتاب زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 571 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶