جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع پایان نامه خانم زهرا بابائی رشته مهندسی هوافضا - آئرودینامیک 41 ۱۳۹۸/۱۰/۴
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم خانزادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 129 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
*جلسه دفاع پایان نامه آقای مصطفی همتی رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی 143 ۱۳۹۸/۰۸/۸
*جلسه دفاع پایان نامه آقای آراد اسدی رشته اکوهیدرولوژی 207 ۱۳۹۸/۰۷/۹
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مصطفی محققی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 213 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حمید پورمحمد رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 191 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن میرزایی رشته مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای 107 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدحسین قنبری رشته علوم تصمیم و مهندسی دانش 189 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شادی میرزایی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 179 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی سوری رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 115 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدصادق الهام رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 134 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود بی مر رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 173 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه آقای مسلم اسفندیاری بهراسمان رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 132 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای نعیم فقهی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 143 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سیدمرتضی رفیعی راد رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 121 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو محمودی رشته زبان شناسی رایانشی 197 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ابراهیم تاییدی نژاد رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 101 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم شمشیرگران رشته مهندسی مکاترونیک 139 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مردانی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 96 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم صابره یوسفی رشته زبان شناسی رایانشی 121 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ستار خنجری رشته مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترومکانیک 150 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای دانیال بروغنی رشته مهندسی مکاترونیک 115 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا صاحبدل علمداری رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 122 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای علی رضا احمدی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 103 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا ناظم زادگان رشته مهندسی سیستمهای انرژی 131 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای بهداد دلاوری رشته نانوبیوتکنولوژی 131 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
* جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا اکبرعطار رشته مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی 142 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
* جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای فرهاد باقری رشته مهندسی هوافضا- دینامیک پرواز و کنترل 143 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سمیه خیری رشته مهندسی فتونیک- نانوفتونیک 136 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
* جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ریحانه فکوری رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 128 ۱۳۹۸/۰۶/۲۹