جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
*جلسه دفاع پایان نامه آقای بهرام احمدیان رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 200 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم یاسمن زمانی رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال 167 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مسعود محمدی رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 175 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا کلانتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 148 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم عرفانه غروی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 127 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم سارا هاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 115 ۱۳۹۹/۰۲/۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهتاب عباد نجف آبادی رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 109 ۱۳۹۹/۰۲/۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای ساسان عظیمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 189 ۱۳۹۸/۱۲/۳
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای کاوش زندسلیمی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 176 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای احد مولایی چلقایی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 160 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدپارسا خلخالی رشته مهندسی پزشکی-بافت 158 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا شاهمرادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 156 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سیدهادی موسوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 148 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین صباغ زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 138 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری خانم زهرا دهقانی رشته ریززیست فناوری 152 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع پایان نامه خانم لیلا سلیمانی اصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 120 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری آقای سیدبهنام عبدالهی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 282 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
*جلسه دفاع پایان نامه آقای کسری علی ین رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 267 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صادق آشوری فلاح رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 258 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای هادی پرویز نوروزانی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 322 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین مقصودی رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 250 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه آقای حمیدرضا سراج رشته مهندسی سیستمهای انرژی 244 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم افروز تارخ رشته ریززیست فناوری 252 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه شقاقی رشته مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر 259 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم پریسا راهدان رشته مهندسی تکنولوژی انرژی 263 ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهدیه فتاحی اواتی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – سامانه های شبکه ای 233 ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
*جلسه دفاع پایان نامه آقای صدرا شهسوار رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 299 ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای فرامرز عباسی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 297 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
*جلسه دفاع پایان نامه خانم میناسادات خضری رشته مهندسی هوافضا – مهندسی فضایی 259 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
جلسه دفاع پایان نامه خانم حدیث زهتاب زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 309 ۱۳۹۸/۱۱/۱۶