جلسات دفاع

عنوان تعداد مشاهده تاریخ انتشار
جلسه دفاع رساله دکتری آقای‬ فردین رحیمی محمودآباد 134 ۱۴۰۰/۰۶/۹
جلسه دفاع رساله دکتری خانم عطیه علی حسینی 134 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم زهرا دادخواه جدید 246 ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
جلسه دفاع پروپوزال رساله دکتری - آقای‬ رضا یزدان پرست 281 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - حسین حسنوند 235 ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - کیانا رستمی پور 244 ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - رامین چراغی 224 ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - سید سپهر محسنی 192 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای علیرضا توکلیان 173 ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - خانم‬ لیلا قره داغی 231 ۱۴۰۰/۰۴/۶
جلسه دفاع پایان نامه ارشد - آقای دانیال هاشمی 345 ۱۴۰۰/۰۴/۲
جلسه دفاع رساله دکترا - خانم اعظم باقری 276 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
جلسه دفاع رساله دکترا - آقای علی دادک 252 ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای بهرام احمدیان رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 546 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم یاسمن زمانی رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال 481 ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مسعود محمدی رشته مهندسی هوافضا - جلوبرندگی 486 ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم سارا کلانتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل 471 ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم عرفانه غروی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 395 ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
*جلسه دفاع رساله دکترا خانم سارا هاشمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 372 ۱۳۹۹/۰۲/۷
*جلسه دفاع پایان نامه خانم مهتاب عباد نجف آبادی رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 361 ۱۳۹۹/۰۲/۶
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای ساسان عظیمی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 490 ۱۳۹۸/۱۲/۳
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای کاوش زندسلیمی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 493 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای احد مولایی چلقایی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 453 ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
*جلسه دفاع پایان نامه آقای محمدپارسا خلخالی رشته مهندسی پزشکی-بافت 438 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای محمدرضا شاهمرادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 428 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای سیدهادی موسوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات 417 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکترا آقای حسین صباغ زاده رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی 416 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری خانم زهرا دهقانی رشته ریززیست فناوری 443 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع پایان نامه خانم لیلا سلیمانی اصیل رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی 361 ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
*جلسه دفاع رساله دکتری آقای سیدبهنام عبدالهی رشته مهندسی پزشکی-بیومتریال 631 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷