دانشکده علوم و فنون نوین - دانشکده علوم و فنون نوین
- چهارشنبه، ۴ خرداد ۱۴۰۱

ردیف

گروه آموزشی

بخش

رشته تحصیلی

گرایش

مقطع تحصیلی

ارشد

دکتری

1

بین رشته‌ای

علوم و فناوری شبکه

 مهندسی فناوری اطلاعات

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

 

*

2

بین رشته‌ای

شبکه‌های کامپیوتری

 

*

3

بین رشته‌ای

 پزشکی

*

 

4

بین رشته‌ای

سامانه‌های شبکه‌ای

*

 

5

بین رشته‌ای

 سیستم‌های چندرسانه ای

*

 

6

بین رشته‌ای

علوم تصمیم و مهندسی دانش

--

*

 

7

بین رشته‌ای

زبان شناسی رایانشی

--

*

 

8

بین رشته‌ای

مکاترونیک و ریزفناوری

مهندسی مکاترونیک

--

*

 

9

بین رشته‌ای

سیستم‌های میکرو و نانوالکترومکانیک

--

*

 

10

بین رشته‌ای

مهندسی فتونیک

نانوفتونیک

*

 

11

انرژی های نو و محیط زیست

 

مهندسی سیستم‌های انرژی

مدلسازی انرژی

*

12

انرژی های نو و محیط زیست

 

فناوری‌های انرژی

*

 *

13

انرژی های نو و محیط زیست

 

سیستم‌های انرژی

*

 

14

انرژی های نو و محیط زیست

 

مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

--

*

 

15

انرژی های نو و محیط زیست

 

مهندسی طبیعت

--

*

 

16

انرژی های نو و محیط زیست

 

مهندسی اکوهیدرولوژی

--

*

 

17

مهندسی علوم زیستی

مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

مهندسی بافت

*

 

18

مهندسی علوم زیستی

بیومکانیک

*

 

19

مهندسی علوم زیستی

بیومواد

*

20

مهندسی علوم زیستی

نانوبیوتکنولوژی

نانوبیوتکنولوژی(ریززیست فناوری)

--

*

*

21

مهندسی علوم زیستی

نانوزیست الهام (نانوبیومیمتیک)

--

*

 

22

مهندسی علوم زیستی

بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی میکروبی

--

*

 

23

 مهندسی علوم زیستی

بیوتکنولوژی صنعت و محیط زیست

--

*

 

24

مهندسی علوم زیستی

مهندسی شیمی - زیست پزشکی

--

*

 

25

هوافضا

 

مهندسی هوافضا

آیرودینامیک

*

*

26

هوافضا

 

سازه‌های هوایی

*

*

27

 هوافضا

 

دینامیک پرواز و کنترل

*

*

28

 هوافضا

 

جلوبرندگی

*

*

29

هوافضا

 

مهندسی فضایی

*

*

30

هوافضا

 

فناوری ماهواره

*