« بازگشت

بخشنامه تحویل اصل گواهی موقت مقطع قبل پس از ارائه نامه لغو تعهد آموزش رایگان دانشجویان روزانه

بخشنامه تحویل اصل گواهی موقت مقطع قبل پس از ارائه نامه لغو تعهد آموزش رایگان دانشجویان روزانه


 به پیوست تصویر دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان وزارت علوم،تحقیقات وفناوری-سازمان امور دانشجویان به شماره 93244/3/41 مورخ 20/8/1397 در خصوص تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان دوره روزانه جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.به استحضار می رساند،با توجه به مفاد دستورالعمل مذکور ارسال ریزنمرات تایید شده دانشجویان انصرافی ومحروم از تحصیل در صورت شرکت در آزمون سراسری وقبولی مجدد در دانشگاه های دولتی ، منوط به لغو تعهد آموزش رایگان می باشد.

خواهشمند است دستور فرمایند به منظور شفاف سازی موضوع و رفع هر گونه ابهام برای دانشجویان آن پردیس/دانشکده که محروم از تحصیل گردیده اند و یا قصد انصراف از تحصیل دارند وخواهان شرکت مجدد در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در دوره روزانه همان مقطع می باشند، مراتب به نحو مقتضی به نامبردگان ابلاغ گردد.