« بازگشت

بخشنامه : ادامه تحصیل دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان جایزه شهید احدی در مقطع دکتری

بخشنامه : ادامه تحصیل دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان جایزه شهید احدی در مقطع دکتری


با سلام و احترام،

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 15/93943 مورخ 12/‏۱۰/‬ 96 بنیاد ملی نخبگان (قابل رؤیت در عطفی نامه) به اطلاع می‌رساند بنیاد نخبگان در اجرای حمایت از دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد سهمیه ای را تحت عنوان جایزه شهید احدی  برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری در نظر گرفته و منتخبین  حائز شرایط را  به صورت مازاد بر ظرفیت دانشگاه ها به سازمان سنجش معرفی می نماید. در این راستا پردیس/دانشکده هایی که تمایل به پذیرش دانشجو از طریق سهمیه مذکور را دارند، ضروری است ارزیابی متقاضیان را مطابق با آیین نامه استعداد درخشان مقطع دکتری قرار داده و فردی را انتخاب نمایند که از نظر  علمی، پژوهشی ، آموزشی و اخلاقی  نسبت با سایر متقاضیان  «سرآمد» باشند. لذا خواهشمند است ضمن تاکید به مطالعه دقیق مفاد نامه مذکور توسط مجموعه ذیربط (به خصوص مدیران محترم گروه و اساتید محترم راهنما ) دستور فرمایید به نحو مقتضی به دانشجویان ذینفع جهت ارائه تقاضا اطلاع رسانی گردد. پردیس/ دانشکده ها پس از ارزیابی سوابق و مدارک علمی- پژوهشی و آموزشی ، متقاضیان این سهمیه؛ تا تاریخ 96/11/10 فرصت دارند نسبت به معرفی فرد منتخب به همراه سوابق و مدارک علمی- پژوهشی - آموزشی و کاربرگ تکمیل شده بنیاد نخبگان( منضم به نامه مذکور)  به دفتر استعدادهای درخشان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت بررسی مجدد اقدام نمایند. شایان ذکر است معرفی افراد به این اداره کل به منزله پذیرش قطعی نبوده و پس از بررسی مجدد، منتخبین نهایی براساس ظرفیت تخصیص یافته (15 نفر) به این دانشگاه، جهت اقدامات بعدی به بنیاد ملی نخبگان اعلام خواهد شد.