« بازگشت

الزام در استفاده از فرایند درخواست فارغ التحصیلی(تسویه حساب) در سطح کل دانشگاه تهران

الزام در استفاده از فرایند درخواست فارغ التحصیلی(تسویه حساب) در سطح کل دانشگاه تهران


در راستای تکمیل فرایندهای مکانیزه فارغ‌التحصیلی، باستحضار می‌رساند که دو فرایند متقاضی انصراف از تحصیل و متقاضی مدرک فارغ‌التحصیلی در مقطع پایین‌تر از پیشخوان خدمت در سامانه پیاده سازی گردیده و آماده بهره برداری می‌باشد که راهنمای هر دو فرایند در صفحه سامانه جامع آموزش به آدرس ems.ut.ac.ir ثبت شده است.

حال با توجه به مکانیزه نمودن دو فرایند مذکور امکان استفاده از درخواست فارغ‌التحصیلی برای تمام دانشجویان فراهم شده و الزامی می‌باشد و برای محقق شدن این امر موارد زیر در سامانه اعمال خواهد شد

    تمامی دانشجویان برای آغاز رسیدگی به امور دانش آموختگی خود باید از پیشخوان خدمت - درخواست فارغ‌التحصیلی (تسویه حساب) اقدام نمایند.

    در صورتیکه تمامی روند درخواست فارغ‌التحصیلی به درستی طی شده باشد پایان کار درخواست مذکور ثبت گزارش فارغ‌التحصیلی در پرونده الکترونیکی دانشجو می‌باشد.

    اقدام از طریق اصلاحیه گزارش فارغ‌التحصیلی توسط کارشناس فقط برای افرادی امکانپذیر می‌باشد که حتماً یک درخواست فارغ‌التحصیلی توسط دانشجو در سامانه ثبت شده باشد و بدلیل عدم صحت درخواست ارسال شده نیاز به ارسال مجدد گزارش باشد.

    در صورتیکه اجبار در استفاده از اصلاحیه گزارش فارغ‌التحصیلی، درخواست ابتدا به پیشخوان خدمت مسئول اداره آموزش رفته و بعد از تأیید ایشان، کارشناس امکان ارسال به اتوماسیون را دارد.

    با توجه به اینکه تمامی مراحل تسویه حساب دانشجو از طریق درخواست فارغ‌التحصیلی انجام می‌شود بنابراین تمامی پردازش‌ها و گزارش‌ها فقط از طریق گردش کار قابل مشاهده خواهد بود و از طریق منوهای سیستم قابل مشاهده نمی‌باشد. بنابراین پردازش‌هایی مانند مشاهده موارد تسویه حساب جهت ابطال کارت –فارغ التحصیلی دانشجو-گزارش‌های ۵۲۲ و ۵۲۵ صرفاً ازطریق فرایند پیشخوان قابل مشاهده است.

    همانطور که مستحضرید کارشناسان امور دانشجویی نیز در این روند سهیم بوده و مقدار بدهی صندوق رفاه را در سامانه وارد می‌کنند و برای حالت تقسیط و تسویه نقدی فایل pdf صندوق رفاه را در قسمت ارسال و تأیید مدارک سامانه آموزش بارگذاری می‌کنند و مانند سایر مدارک با تأیید به پرونده دانشجو ارسال می‌شود و فقط برای حالت عدم بدهی نامه در اتوماسیون تهیه کرده و به پرونده دانشجو ارسال می‌کنند.

    پیرو نامه به شماره ثبت ۲۵۷۱۶۱ مورخ ۱۴/‏۰۸/‏۹۶‬ و با توجه به تعریف برنامه درسی در اکثر واحدهای دانشگاه و همکاری مدیران محترم گروه دانشکده‌های مستقل و معاونین محترم آموزشی دانشکده‌های ذیل پردیس در قسمت تطبیق واحد فرایند درخواست فارغ‌التحصیلی امضای کارنامه فارغ‌التحصیلی در اتوماسیون به صورت خودکار ثبت خواهد شد.

    با توجه به عدم اعلام دفتر برنامه‌ریزی آموزشی مبنی بر اتمام تعریف برنامه درسی برای پردیس‌های ارس-فارابی-فنی - کیش –البرز و ابوریحان امکان خودکارسازی امضای کارنامه برای این پردیس / دانشکده‌ها تا زمان اتمام تعریف برنامه وجود ندارد.

    بدیهی است از تاریخ ابلاغ بخشنامه توسط اداره کل به واحدها، موارد فوق در سامانه اعمال خواهد شد.