« بازگشت

کلیات آیین نامه کارشناسی ارشد/ نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان ارشد و دکترا

کلیات آیین نامه کارشناسی ارشد/ نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان ارشد و دکترا


باسلام و احترام

به پیوست کلیات آیین نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال های تحصیلی 93-1392 ، 94-1393 ، 95-1394 و پس از آن همچنین  نکات مهم آیین نامه آموزشی دانشجویان مقطع دکترا ورودی سال 1395 قابل مشاهده می باشد.