• دهمین سال تاسیس دانشکده علوم و فنون نوین

زمانبندی برگزاری مراسم
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ - دانشکده علوم و فنون نوین

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد،
دانشکده علوم و فنون نوین
کدپستی: ۱۴۳۹۹۵۷۱۳۱
تلفن: ۸۸۴۹۷۳۱۵
دورنگار: ۸۸۴۹۷۳۲۴

برگزار کنندگان همایش

علی حسین رضایان (نماینده هیات ممیزه دانشگاه تهران)

رئیس همایش

یونس نوراللهی

معاون اجرایی - دانشجویی

مهدی تیموری

معاون علمی