جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو محمودی رشته زبان شناسی رایانشی

*جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای اسو محمودی رشته زبان شناسی رایانشی


نام دانشجو : اسو محمودی

رشته تحصیلی : زبان شناسی رایانشی

عنوان پایان نامه: طراحی و پیاده سازی خطایاب املایی برای زبان کردی-گویش مرکزی

اساتید راهنما : دکتر هادی ویسی – دکتر مزدک انوشه

استاد داور داخلی : دکتر غلامحسین کریمی دوستان

استاد داور خارجی : دکتر مهرنوش شمس فرد

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  یکشنبه31-06-98 ساعت 16

مکان جلسه: کلاس 11

آدرس کوتاه :