جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم خانزادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

*جلسه دفاع پایان نامه خانم مریم خانزادی رشته مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی


نام دانشجو : مریم خانزادی

رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی

عنوان پایان نامه : پیاده‌سازی آزمون‌های آگاهی واج‌شناختی با به‌کارگیری بازشناسی گفتار واج و هجای فارسی

استاد راهنما : دکتر هادی ویسی

استاد داور داخلی : دکتر مهدی تیموری

استاد داور خارجی: دکتر حسین صامتی

تاریخ و ساعت جلسه دفاع : روز شنبه مورخ 23-06-1398 ساعت: 16/00

مکان جلسه دفاع : سالن اجتماعات

آدرس کوتاه :