جلسات دفاع

*جلسه دفاع پایان نامه آقای مصطفی همتی رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی

*جلسه دفاع پایان نامه آقای مصطفی همتی رشته مهندسی شیمی-زیست پزشکی


نام دانشجو : مصطفی همتی

رشته تحصیلی : مهندسی شیمی- زیست پزشکی

عنوان پایان نامه : بهینه سازی دز دریافتی دارو در بیماران دارای پاتولوژی غده تیروئید توسط الگوریتم‌های کنترلی

استاد راهنما : دکتر هادی تابش

استاد داور داخلی : دکتر جواد محمدی

استاد داور خارجی: دکتر محمدعلی احمدی پژوه

تاریخ و ساعت جلسه دفاع : روز شنبه مورخ 11-08-1398 ساعت: 16/00

مکان جلسه دفاع : سالن اجتماعات 

آدرس کوتاه :