جلسات دفاع

*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مصطفی محققی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی

*جلسه دفاع رساله دکترا آقای مصطفی محققی رشته مهندسی هوافضا – سازه های هوایی


نام دانشجو : مصطفی محققی

رشته تحصیلی : مهندسی هوافضا – سازه های هوایی

عنوان پایان نامه: بهینه سازی دو سطحی صفحات انحنادار کامپوزیتی با معیار کمانش

اساتید راهنما : دکتر پرویز محمدزاده – دکتر مهدی فکور ثقیه

اساتید داور داخلی : دکتر رهام رفیعی – دکتر بابک میرزاوند بروجنی

اساتید داور خارجی : دکتر حسن حدادپور – دکتر علی مظفری

تاریخ و ساعت جلسه دفاع :  سه شنبه 02-07-98 ساعت14:30

مکان جلسه: سالن اجتماعات

 

آدرس کوتاه :