نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یادگیری عمیق و کاربردهای آن در پردازش زبان فارسی

یادگیری عمیق و کاربردهای آن در پردازش زبان فارسی


سخنران: جناب آقای دکتر ویسی

موضوع: یادگیری عمیق و کاربردهای آن در پردازش زبان فارسی

زمان: یکشنبه 99/09/16