اخبار و اطلاعیه‌ها

کلاسهای جهاد دانشگاهی

شناسه : 98942748

کلاسهای جهاد دانشگاهی


به اطلاع می رساند با عنایت به انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران و معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران  و بر اساس تفاهم نامه مذکور، دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین کارکنان گرامی و اعضای محترم هیأت علمی شاهد و ایثارگر شاغل و بازنشسته دانشگاه و همسر و فرزندان آنها می‌توانند از دوره‌های آموزشی مراکز آموزشی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی با ۴۰% تخفیف در دوره‌های عمومی و ۳۰% تخفیف در دوره‌های تخصصی طبق شیوه نامه پیوست و با رعایت دقیق مفاد آن، استفاده نمایند.

فایل پیوست