اخبار و اطلاعیه‌ها

کسر خدمت - وزارت دفاع سازمان سپند

شناسه : 98662338

کسر خدمت - وزارت دفاع سازمان سپند


با توجه به طرح همکاری کسر خدمت وزارت دفاع سازمان سپند متقاضیان محترم، به بخش معاونت علمی دانشکده مراجعه نمایید.