کسب مقام نائب قهرمانی تیم بسکتبال دختران و بازیکن نمونه توسط دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین

در هفدهمین جشنواره ورزشی دانشگاه تهران تیم بسکتبال دختران دانشکده علوم و فنون نوین به مقام نائب قهرمانی رسیدند. همچنین خانم مریم تمیمی نیز بعنوان بازیکن نمونه مسابقات معرفی شد.

در مسابقات بسکتبال دختران که در روزهای 10 تا 14 آذرماه در سالن شماره 1 اداره کل تربیت بدنی برگزار شد، تیم دانشکده تربیت بدنی مقام اول، تیم پردیس دانشکده های فنی مقام سوم و تیم دانشکده مدیریت مقام چهارم را کسب نمودند.

اسامی بازیکنان تیم بسکتبال دانشکده: 1- خانم مریم تمیمی 2- خانم سارا کلانتری  3- خانم مهتاب عباد  4- خانم فهیمه نوجوکی  5- خانم نیکی ایزدی 6- خانم حوریه شمشیرگران 7- خانم هدیه سواری  8- خانم فائزه محمدی

 سرپرست تیم: خانم فاطمه فراهانی    مربی تیم: خانم مریم معلی

آدرس کوتاه :