اخبار و اطلاعیه‌ها

کسب عنوان پایان نامه/ رساله های برتر کشوری سال 98 از گروه هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین

شناسه : 100428388

کسب عنوان پایان نامه/ رساله های برتر کشوری سال 98 از گروه هوافضای دانشکده علوم و فنون نوین


انجمن‌ هوافضای ایران پایان نامه/ رساله های دانشجویان ذیل از دانشکده علوم و فنون نوین  را به عنوان پایان نامه برتر کشوری در سال 98 اعلام نمودند:

1- آقای دکتر رامین نوروزی، اساتید راهنما جناب آقایان: دکتر امیررضا کوثری و دکتر محمدحسین صبور، رساله برتر کشوری در گرایش مکانیک پرواز و کنترل 

2- آقای دکتر ابراهیم پیرهادی، استاد راهنما جناب آقای دکتر علیرضا ترابی، رساله برتر کشوری در گرایش سازه های هوافضایی 

3- آقای مهندس محمدحسین نادری، استاد راهنما جناب آقای دکتر مجتبی طحانی ، پایان نامه برتر کشوری در گرایش آئرودینامیک

 

همچنین این انتخاب از بین پایان نامه/ رساله های ذیل که در گروه هوا فضای دانشکده بررسی شده بودند به انجمن هوافضای ایران صورت پذیرفت:

1- آقای مهندس امیر علی اسکندریون، استاد راهنما جناب آقای دکتر رهام رفیعی

2- آقای دکتر مرتضی داری پور، استاد راهنما جناب آقای دکتر محمدعلی امیری آتشگاه

3- آقای مهندی محمدحسین نادری، استاد راهنما جناب آقای دکتر مجتبی طحانی

4- خانم مهندس دل آرا سلطانی، استاد راهنما جناب آقای دکتر مازیار شفائی روشنی

5- آقای مهندس علیرضا رستم پور، استاد راهنما دکتر امیررضا کوثری

6- خانم مهندس شایسته نیک پی، استاد راهنما دکتر مهدی فکور

7- آقای دکتر ابراهیم پیرهادی استاد راهنما جناب آقای دکتر علیرضا ترابی

8- آقای دکتر رامین نوروزی اساتید راهنما جناب آقایان: دکتر کوثری و دکتر صبور

9- آقای دکتر ارشیا تبریزیان اساتید راهنما جناب آقایان: دکتر مصدری و دکتر طحانی