نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب عنوان مقاله برتر در شاخه سیالات زیستی در بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران (ICBME2020)

کسب عنوان مقاله برتر در شاخه سیالات زیستی در بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران (ICBME2020)


کسب عنوان مقاله برتر در شاخه سیالات زیستی در بیست و هفتمین کنفرانس ملی و پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران(ICBME2020) توسط آقای میلاد مهدی نژادآسیابی دانشجوی رشته مهندسی پزشکی و آقای دکتر بهمن وحیدی (عنوان مقاله:تحلیل اجزای محدود سیستم تخلیه‌ی لنفاوی مصنوعی برای داربست میکروفلوئیدیک عروقی)   لینک رسمی کنفرانس