نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارمندان- حوزه معاونت علمی

کارمندان- حوزه معاونت علمی


...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

مسئول دفتر معاونت علمی

- آزمایشگاه ها

...

خانم طاهره محمودی

رییس آزمایشگاه ها

...

خانم معصومه تیموری

کارشناس مسئول آزمایشگاه ها


 

- اداره آموزش

...

آقای داوود باوفا

رییس اداره آموزش

...

آقای علی میرزائی

کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی علوم زیستی و مهندسی انرژیهای نو

...

خانم بهاره دهفولی

کارشناس خدمات آموزشی

 


 

خانم آرتمیز محمدی

  •  کارشناس رشته بین رشته ای و شبکه:

  • پست الکترونیک:ArMohammadi@ut.ac.ir
  • تلفن:88497165-61115770

...

خانم شکوه معینی

کارشناس آموزش گروه مهندسی هوافضا

 

 


- اداره پژوهش

...

خانم فاطمه گندمکار

مدیر پژوهش

...

خانم مونا اسماعیلی

کارشناس پژوهش

...

خانم زهرا مقصودی

کارشناس پژوهش

- کارشناس گروه‌های آموزشی

 

...

خانم صدیقه فرامرزی

  کارشناس گروه بین رشته ای - کارشناس گروه علوم زیستی و مهندسی پزشکی

...

خانم لیلا سراجی

کارشناس گروه هوافضا

- کتابخانه

...

خانم نرگس جوابی

مسئول کتابخانه