نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارمندان- حوزه ریاست

کارمندان- حوزه ریاست


خانم مریم جوانمرد

مسئول دفتر ریاست

 • پست الکترونیک: m_javanmard[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۸, ۸۸۴۹۷۲۳۵

تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۱۲۰۳۵۴۶۵۸

...

خانم سارا سالم

مسئول دبیرخانه

 • پست الکترونیک: m_salem[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۷۵, ۸۸۴۹۷۳۱۵
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۲۴
 • تماس در مواقع ضروری و وقت اداری: ۰۹۲۱۰۳۵۴۶۵۸
...

خانم راحله سادات ابوفاضلی

کارشناس مسئول جذب هیات علمی

 • پست الکترونیک: rabofazel[at]ut.ac.ir
 • تلفن:
 • نمابر:

...

خانم شکوه معینی

کارشناس روابط عمومی

 • پست الکترونیک: moeiny[at]ut.ac.ir
 • تلفن: