نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارمندان- حوزه اجرائی

کارمندان- حوزه اجرائیخانم معصومه محمد اسماعیلی

مسئول دفتر معاون اجرائی دانشجویی

 • پست الکترونیک: m_esmaeily26[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۱۵۲,۶۱۱۱۵۷۵۲
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۳۰۸

- مرکز خدمات رایانه ای

...

خانم مهندس سمیه سیاری

رئیس مرکز خدمات رایانه ای

 • پست الکترونیک: it.fnst[at]ut.ac.ir
 • تلفن:
...

آقای جواد جودکی

امورانفورماتیک، پشتیبانی سیستمها ، تجهیزات و شبکه‌های رایانه‌‌ای

 • تلفن: 61115757

- حسابداری

...

آقای مجید حاج سلطانی

رئیس حسابداری

 • پست الکترونیک: -
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۱
 • تلفن: ۸۸۴۹۷۲۳۱
...

آقای حسنعلی عباسیان

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: abasian1361[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۰
 • مستقیم:88497215
...

خانم الهه طالب زاده

کارشناس حسابداری

 • پست الکترونیک: e.talebzadeh[at]ut.ac.ir
 • تلفن:۶۱۱۱۵۷۵۹ 
 • نمابر: ۸۸۴۹۷۱۶۳
...

آقای منصور نصیری

حسابدار

 • پست الکترونیک: mansour.nasiri[at]ut.ac.ir
 • تلفن: 61115761
 • مستقیم: 88497248
...

آقای محمد رضا خلیلی

امین اموال

 • پست‌الکترونیک:mrkhalili538[at]gmail.com
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۸
 • مستقیم ۸۸۴۹۷۲۹۹

- امور اداری

...

آقای بابک نجفی

رئیس اداری، پشتیبانی و دانشجویی

 • پست الکترونیک: najafibabak[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۴۷
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۲۱۸

خانم لیلا فیروز فلاح

کارشناس امور اداری و رفاهی

 • پست الکترونیک: leyla_falah[at] ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۸۱ 

...

آقای علیرضا ایمنی پور

مسوول امور تغذیه

 • پست الکترونیک: a.r.emenipoor[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۸۳۵
...

آقای حجت اله بیات

متصدی دفتری و بایگانی

 • پست الکترونیک: h.bayat44[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۵۸

- امور پشتیبانی

...

آقای حمیدرضا علیخان زاده

کارشناس ناظر-کارپرداز

 • پست الکترونیک: alikhanzadehh[at]ut.ac.ir
 • تلفن: ۶۱۱۱۵۷۶۹
 • مستقیم: ۸۸۴۹۷۱۴۶
...

آقای سیف اله پور

تکنیسین پشتیبانی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

 • پست الکترونیک: -
 • تلفن: -

...

سایر بخش‌ها

 • آبدارخانه‌ طبقه اول: ۶۱۱۱۵۷۸۸
 • سلف دانشکده: ۶۱۱۱۵۸۳۵
 • انتظامات: ۶۱۱۱۵۷۵۵

hidden