نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه‌های تحقیقاتی جاری

پروژه‌های تحقیقاتی جاری


  1. پیاده سازی الگوریتمهای یادگیری ماشین برای کاربردهای پزشکی
  2. پیاده سازی سیستمهای هوشمند مالی