نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه‌های تحقیقاتی جاری

پروژه‌های تحقیقاتی جاری


1. طراحی کنترلرهای مود لغزشی و فازی بهینه آنالیز آماری شده برای کنترل وضعیت ماهواره زمین آهنگ
2. طراحی جانمایی بهینه اجزای یک ماهواره با در نظر گرفتن قیود حرارتی
3. طراحی زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره با ملاحظات افزایش قابلیت اطمینان
4. بهینه‌سازی چند هدفه سازه‌های کامپوزیتی در برابر تخریب استاتیکی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی
5. رویکرد عدم قطعیت در طراحی جانمایی زیرسیستم­های یک سامانه فضایی با درنظر گرفتن قیود فرکانس طبیعی
6. بررسی آسیب­های وارد بر بردهای الکترونیکی در سامانه­های فضایی تحت ارتعاشات تصادفی
7. تحلیل عدم قطعیت در پاسخ ورق مستطیلی نامعین کامپوزیتی، تحت بارگذاری تصادفی حرارتی و مکانیکی
8 . طراحی و ساخت پلتفرم و محموله ماهواره‌های پیکو بر اساستکنولوژی