نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه‌های تحقیقاتی

پروژه‌های تحقیقاتی


 1. طراحی میکروفن خازنی با دیافراگم دو تکه
 2. طراحی میکرو سامانه نفوذ برای لقاح مصنوعی و نفوذ به تخمک
 3. رشد نانولوله های کربنی و هیبرید آنها با کریستال های مایع برای کاربردهای نوری
 4. طراحی و ساخت سنسور فشار سنج خازنی MEMS
 5. طراحی و ساخت میکرو پمپ سه مرحله ای
 6. طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی اندازه گیری گلوکز
 7. طراحی و ساخت سنسور اندازه گیری فلو و شدت جریان سیال
 8. طراحی و ساخت سنسور الکتروشیمیایی اندازه گیری گلیکوهموگلوبین
 9. بررسی رفتار الکترونیکی نانووایرهای اکسید روی برای کاربرد فشارسنج
 10. رشد افقی نانولوله های کربنی برای کاربردهای سنسور گازی
 11. طراحی ، ساخت و تست سنسور شتاب سنج MEMS
 12. ساخت سامانه سنسوری برای کاربردهای هواشناسی