نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشریات

نشریات


کشور ایران در دو دهه گذشته پیشرفت‌های شایان و چشم‌گیری در همه زمینه‌های علمی، فناوری داشته است. یک نمونه از این پیشرفت‌ها تعداد مقالات علمی است که پژوهشگران ایرانی در فصلنامه‌های علمی به‌چاپ رسانده‌اند. ارتقاء رتبه علمی هر دانشگاه  در تولید علم وفناوری درسطح بین الملل مستلزم توجه بیش از پیش به ارائه نتایج پژوهش‌ها در مجلات علمی و تخصصی است.در این راستا دفترنشریات و منابع علمی دانشکده در سال 1390 راه‌اندازی شد و هم‌اکنون نیز تعداد 6 نشریه به زبان انگلیسی،متناظر با گروه‌های آموزشی دانشکده با عناوین زیر در نظر گرفته شده است:

1-     Journal of Life Science Engineering

2-     Journal of Advanced Engineering Design

3-     Journal of Biotechnology and Nanobiotechnology

4-     Journal of Renewable Energy and Environmental Engineering

5-     Journal of Applied Mechatronics and Robotics

6-     Journal of  Network Science and Technology

7-     Journal of  Micro Nano Technologies

هدف از راه‌اندازی این دفتر، ایجاد پایگاهی جهت تبادل دستاوردهای علمی و همچنین ارائه مقالات علمی و پژوهشی در مجلات فوق بوده تا بتواند از این طریق، در ارتقاء جایگاه علمی دانشکده و در نتیجه، دانشگاه تهران مؤثر واقع شود. از اهداف میان‌مدت این دفتر، نمایه نمودن نشریات فوق در پایگاه‌های معتبر جهانی مانند پایگاه ISI است. زمینه‌سازی به منظور چاپ کتب علمی اعم از تألیف و ترجمهنیز از دیگر اهداف و وظایف این دفتر است.در این راستا، چاپ کتاب‌های میان‌رشته‌ای با رویکرد علوم و فناوری‌های نو از اولویت‌های این دفتراست.