اخبار و اطلاعیه‌ها

نامه و بروشور پذیرش دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه کره

شناسه : 98511430

نامه و بروشور پذیرش دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه کره


حتراماً؛ به اطلاع می‌رساند نامه رئیس دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه کره و بروشور پذیرش آن دریافت شده است. محتوای مذکور، ضمن معرفی کلی دانشگاه، به بورس‌های ارائه شده نیز اشاره می‌کند.
برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://international.ut.ac.ir/fa/news/9688

با تشکر
معاونت بین‌الملل دانشگاه