اخبار و اطلاعیه‌ها

لیست خوابگاههای خودگردان

شناسه : 100270811

لیست خوابگاههای خودگردان


به پیوست لیست خوابگاههای خودگردان دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علم و صنعت و صندوق رفاه دانشجویان  جهت معرفی به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) متقاضی خوابگاه اعلام می گردد.

پیوست