اخبار و اطلاعیه‌ها

فلوچارت ارسال مدارک پزشکی

شناسه : 100620695

فلوچارت ارسال مدارک پزشکی


به اطلاع می رساند ارسال مدارک جهت طرح در کمیسیون پزشکی دانشجویان دانشگاه فقط از طریق  پیشخوان سامانه جامع آموزش و طبق فلوچارت پیوست انجام می پذیرد.

فایل پیوست