اخبار و اطلاعیه‌ها

فراخوان پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

شناسه : 102077752

فراخوان پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان


فراخوان پذیرش و ثبت نام دانشجویان متقاضی تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای سال تحصیلی جدید به پیوست ارسال می‌گردد.

فایل پیوست: فراخوان ثبت‌نام بنیاد ملی نخبگان

فایل پیوست: فراخوان_تسهیلات_دانشجویی_1400-1399