اخبار و اطلاعیه‌ها

فراخوان سومین جشنواره "ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی"

شناسه : 98404728

فراخوان سومین جشنواره "ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی"


مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سومین دوره جشنواره "ترویج علم در پایان نامه‌های دانشجویی" به منظور ساده‌سازی مفاهیم
تخصصی برای عموم مردم را با همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی، برگزار می‌کند. به‌منظور اطلاعات بیشتر فایل پیوست زیر را دانلود نمایید.

دانلود فایل پیوست