اخبار و اطلاعیه‌ها

فراخوان سومین جشنواره "ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی"

شناسه : 98404728

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سومین دوره جشنواره "ترویج علم در پایان نامه‌های دانشجویی" به منظور ساده‌سازی مفاهیم
تخصصی برای عموم مردم را با همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی، برگزار می‌کند. به‌منظور اطلاعات بیشتر فایل پیوست زیر را دانلود نمایید.

دانلود فایل پیوست