اخبار و اطلاعیه‌ها

فراخوان بورس و اعزام دانشجویان

شناسه : 98007025

فراخوان بورس و اعزام دانشجویان


دانشجویان گرامی به نامه شماره 42/1/55729 مورخ 1398/06/13 مدیر کل محترم بورس و اعزام دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص اختصاص بورس تحصیلی دولتهای مکزیک، اسلواکی و چین توجه فرمایید.

دانلود فایل های پیوست