عدم پذیرش گواهی زبان عربی از سایردانشگاه ها و یا مراجع دیگر

پیرو نامه‌های شماره ۵۰۱۵۲/‏۳/‏۱۲۲‬ مورخ ۲۷/‏۰۲/‏۹۶‬ و ۱۶۸۳۴۲/‏پ/‏۱۲۲‬ مورخ ۲۷/‏۰۶/‏۹۵‬ در خصوص پذیرش و انتخاب زبان دوم برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و برگزاری ۲ مرحله آزمون زبان عربی (اشتمال) در دانشگاه تهران و برگزاری دوره‌های آتی سالانه؛ به استحضار می‌رساند دانشگاه تهران از پذیرش هرگونه گواهی زبان عربی سایر مؤسسات و دانشگاه‌ها از دانشجویان دوره فوق با بالاترین تراز نمره معذوراست. لذا خواهشمند است دستور فرمایند موضوع فوق به نحو مقتضی به کلیه دانشجویان شاغل دوره دکتری؛ اطلاع رسانی گردد و از پذیرش و یا استعلام نمرات سایر مراجع جدا خودداری گردد.

آدرس کوتاه :