عدم اخذ واحد به صورت معرفی به استاد در مقطع کارشناسی ارشد

 با سلام

         با توجه به اطلاعات واصله از برخی دانشجویان و یا طرح درخواست مبنی بر اخذ واحد به صورت معرفی به استاد در مقطع کارشناسی ارشد به استحضار می رساند ؛ اخذ واحد به صورت معرفی به استاد ( تکدرس ) در هیچ یک از دوره های کارشناسی ارشد ( روزانه - مجازی - شبانه - نوبت دوم ) و دکتری تخصصی ،  طبق مقررات امکان پذیر نمی باشد .

بدیهی است دانشجو موظف است حتی برای یک درس باقی مانده در کلاس های مربوط ( با توجه به آیین نامه آموزشی ویژه دوره ) شرکت نماید . در صورت مشاهده یا اطلاع از اقدام غیر مجاز طبق مقررات پیگیری و اقدام لازم به عمل خواهد آمد .

 

آدرس کوتاه :