شرایط شرکت در آزمون جامع دکترای آبان ماه 97

 

با عنایت به اینکه بر اساس آئین نامه مقطع دکتری تخصصی، برگزاری آزمون جامع در ماههای اردیبهشت و آبان ماه هر سال تحصیلی قابل اجراست، شرایط برگزاری آزمون جامع آبان ماه سال جاری بدین شرح می باشد:

میانگین کل دوره آموزشی برای ورودی‌های سال ۱۳۹۲ و پس از آن ۱۶ و میانگین نمره قبولی در امتحان جامع حداقل ۱۶ می‌باشد. بدیهی است دانشجویان دارای دروس آموزشی و یا فاقد نمره زبان انگلیسی و سنوات اضافه تحصیلی، مجاز به شرکت در آزمون جامع نمی‌باشند.


 

آدرس کوتاه :