نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی دکتر محمد مهدی مسعودی

سخنرانی علمی دکتر محمد مهدی مسعودی


برگزاری سخنرانی علمی با موضوع :"طراحی و ساخت سنسورهای مبتنی بر بلورهای مایع" یا "طراحی و ساخت ادوات مبتنی بر کریستال‌های مایع"

زمان : یک شنبه ۲۱ ابان ۱۴۰۲ ساعت 11.15 الی 12

مکان :سالن احمدی روشن