نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی علمی در زمینه زیست شیمی- پتیدها: گستره وسیع تحقیقاتی از واکسنها تا حاملهای دارو

سخنرانی علمی در زمینه زیست شیمی- پتیدها: گستره وسیع تحقیقاتی از واکسنها تا حاملهای دارو


سخنرانی علمی در زمینه زیست شیمی- پتیدها: گستره وسیع تحقیقاتی از واکسنها تا حاملهای دارو دکتر امیر نوروزی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. دوشنبه 8/‏3/‏۱۴۰۲‬ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ سالن شهید احمدی روشن