نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه

سامانه


.portlet-journal-content .journal-content-article { clear: right;} .box { -webkit-box-shadow: none; box-shadow: none; border-radius: 4px; border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .05); padding: 16px; text-align: center; transition: all .3s ease; transform: translateY(0); min-height: 200px; }

با در دست داشتن شناسه یکتا می‌توانید با کلیک روی این گزینه وارد سامانه شوید
سامانه مدیریت شناسه یکتای دانشگاه تهران
ثبت و اخذ تایید پروپوزال و انجام مراحل دفاع دانشجویان

 

سامانه دفاع از پروپوزال و رساله
دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران
JDT سامانه نشر مجله
سامانه نشر مجلات علمی