نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا و فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد

سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا و فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد


ای روح دو صد مسیح محتاج دَمَت
زهرایی و خورشید غبار قدمت
کی گفته که تو حرم نداری بانو؟
ای وسعت دلهای شکسته، حَرَمت