نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زمانبندی ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

زمانبندی ثبت وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲


- جهت ثبت درخواست وام در بازه زمانی اعلام شده در جدول زیر و از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف اقدام فرمایید.

- ارائه و ثبت اطلاعات سند تعهد محضری دانشجویی و ضامنین (دارای شماره شناسه مخصوص صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رمز تصدیق که متن آن در تمامی دفاتر ثبت اسناد موجود است) توسط دانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای اولین بار تقاضای دریافت وام‌های صندوق را دارند الزامی است.

- سقف مبلغ ضمانت وام‌های دانشجویی (بندهای ۱و۲ و۳ ماده ۱۰ آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی) به ترتیب به ۶۰، ۱۲۰ و بیش از ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به علاوه در خصوص بند ب ماده ۱۲ آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی خواهد بود که مجموع وام‌های دریافتی آنان بیش از ۱۲۰ میلیون تومان می‌گردد.

- ثبت شماره حساب بانک تجارت و شماره شبا آن توسط کلیه دانشجویان متقاضی وام در سامانه یکپارچه الزامی می‌باشد.

- مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل حداکثر دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد عادی می‌باشد. در صورتی که زوجین دانشجو و واجد شرایط باشند، به هر دو نفر وام تحصیلی متاهلی تعلق می‌گیرد. همچنین یادآور می‌گردد ضریب ۵۰ درصدی افزایش وام تحصیلی برای دانشجویان دارای ویژگی خاص مطابق بند " د"،"ه"، "و"، " ز"،"ح" آئین نامه پرداخت و بازپرداخت وام‌های دانشجویی، صرفاً برای دانشجویان مجرد اعمال می‌گردد.

- پرداخت وام مازاد شهریه به دانشجویان شهریه پرداز تحت پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) مطابق سنوات گذشته در اولویت پرداخت وام می‌باشد. ولیکن ثبت تقاضای این وام در سامانه یکپارچه صندوق توسط دانشجوی تحت پوشش الزامی است. ثبت نام همزمان وام مازاد شهریه و وام شهریه برای دانشجویان تحت پوشش امکان پذیر نمی‌باشد.

- در صورت نیاز به ویرایش اطلاعات شخصی و تحصیلی مانند تأهل، شماره حساب، شماره شبا، شهر محل تولد، تلفن همراه، تلفن ثابت، شهر محل سکونت، کدپستی و آدرس، شماره دانشجویی و ... از طریق سامانه میز خدمت نسبت به ارسال اطلاعات جدید اقدام فرمایند.

* آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

* متن سند تعهد محضری

* سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف

جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 لینک دانلود فایل