نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رباتیک در کشاورزی، بررسی دستاوردهای آزمایشگاه AGRINS

رباتیک در کشاورزی، بررسی دستاوردهای آزمایشگاه AGRINS


سخنران: دکتر پیام زرافشان دانشیار گروه فنی کشاورزی پردیس ابوریحان در بخش تخصصی بین‌رشته‌ای فناوری

موضوع: رباتیک در کشاورزی، بررسی دستاوردهای آزمایشگاه AGRINS

زمان: یکشنبه ۱۰ اسفند 1399 ساعت ۱۱:۳۰ به صورت مجازی