دکتر مهدی مهرپویا عنوان داور برتر چندین مجله معتبر بین‌المللی را کسب کرد

 دکتر مهدی مهرپویا دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به عنوان داور برتر مجلات با عناوین ذیل انتخاب شده‌اند. شایان ذکر است این مجلات دارای نمایه wos بوده و توسط انتشارات ELSEVIER  به چاپ می رسند.

APPLIED THERMAL ENGINEERING

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT

ENERGY

APPLIED ENERGY

آدرس کوتاه :