دکتر علیرضا اصلانی عنوان داور برتر چندین مجله معتبر بین‌المللی را کسب کرد

دکتر علیرضا اصلانی استادیار دانشکده علوم و فنون نوین در سال ۲۰۱۷ به عنوان داور برتر مجلات زیرانتخاب شده‌اند.

  • APPLIED THERMAL ENGINEERING
  • GEOTHERMICS

شایان ذکر است این مجلات دارای نمایه wos جز انتشارات ELSEVIER می‌باشند.

آدرس کوتاه :