نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفتر ارتباط با صنعت

دفتر ارتباط با صنعت


بر اساس سیاستهای علمی و پژوهشی کشور و همچنین رسالت حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه،ارتقای فعالیتهای پژوهشی و علمی که منجر به کاربردی‌سازی علوم و فناوری‌های نوین گشته و در عرصه صنعت و تجارت قابل اجرا و پیاده‌سازی باشد، در اولویت اهداف دانشکده قرار گرفته است.در این خصوص واحد ارتباط با صنعت و توسعه تجاری‌سازی در دانشکده با هدف ایفای نقش به عنوان حلقه‌ای واسط بین جامعه علمی و دانشگاهی وارکان تجاری و صنعتی کشورتأسیس شده است. استفاده از نتایج پژوهشهای صورت گرفته در جهت کاربردی‌سازی، تسهیل فرایند توسعه نمونه‌های تحقیقاتی به صورت محصولات و خدمات تجاری، شناسایی و برقرار ارتباط با مراکز علمی- صنعتی مرتبط با رشته‌های دانشکده در سطح ملی و بین‌المللی و تلاش برای اخذ پروژ‌ه های پژوهشی از آنها از جمله اهداف این دفتر برای گسترش روابط دانشگاه و صنعت است.