نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پاکزاد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پاکزاد


نام دانشجو: آقای پاکزاد

رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی انرژی

عنوان پایان نامه: سنتز الکتروکاتالیست واکنش احیای اکسیژن در کاتد پیل‌های سوختی بر اساس پایه‌ی کامپوزیتی مواد نانوکربنی چند بعدی

تاریخ و ساعت جلسه دفاع: سه‬ شنبه مورخ ۳۰/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۵

آدرس لینک دفاع:  http://vroom.ut.ac.ir/fnst3