دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی IEEE

به استحضار می‌رساند دسترسی آزمایشی دانشگاه تهران به پایگاه علمی IEEE برای مدت یکماه برقرار شد. علاقمندان می‌توانند در شبکه دانشگاه به آدرس http://www.ieee.org/ieeexplore مراجعه فرمایند.

آدرس کوتاه :