در خصوص اخذ شهریه دروس جبرانی(پیش نیاز)-دانشکده علوم و فنون

به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۵ آئین نامه کارشناسی ارشد چنانچه رشته دوره کارشناسی با دوره ارشد تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذارند. لذا براساس مصوبه مورخ ۲۳/‏۰۴/‏۸۸‬ هیات امنا محترم دانشگاه تهران اخذ دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی نیمسال اول ۸۸ و پس از آن، منوط به دریافت شهریه برمبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی‌ربط با درس انتخابی سال ورود است.

آدرس کوتاه :