درخشش دانشکده علوم و فنون نوین در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

در بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران از بین شرکت کنندگان در کمیسیون فنی دانشگاه تهران، رساله دکتری سرکار خانم یاسمن سادات برقعی با عنوان "تشخیص مارکرهای مرتبط با سلول‌های سرطان پستان با استفاده از نانو زیست حسگرهای مبتنی بر نانو ساختارهای فلزی" و راهنمایی جناب آقای دکتر سید مرتضی حسینی انتخاب شد. امید است دانشکده علوم و فنون نوین با تلاش‌های روز افزون اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان گرامی شاهد گام‌های موثرتری در عرصه تولید علم و فناوری باشد.

آدرس کوتاه :