اخبار و اطلاعیه‌ها

درخشش تیم دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در نمایشگاه و مسابقات خلاقیت در بخش ایده های نو در هفتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران

شناسه : 99157781

درخشش تیم دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در نمایشگاه و مسابقات خلاقیت در بخش ایده های نو در هفتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران


در حاشیه برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، که از تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۸ به مدت دو روز در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید در بخش نمایشگاه و مسابقات خلاقیت در بخش ایده‌های نو، تیم دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در میان ۳۲ تیم شرکت کننده از سایر دانشگاه‌های سراسر کشور، موفق به کسب رتبه اول کشوری شد. طرح دیوار سبز هوشمند متعلق به تیم دانشکده علوم و فنون نوین به سرپرستی دکتر محمد حسین جهانگیر و دکتر پیام زرافشان همکاری دانشجویان ارشد گروه انرژی‌های نو و محیط زیست، خانم سبا نصیری و آقای شمس الدین تاجیک، بر اساس رأی هیأت داوران کنفرانس، حائز رتبه اول مسابقات شد.